1. 1.
    gündemi iyi takip edemeyen bir ekibe sahip olduklarını gösterir durumdur. haberleri olmuyorsa demek ki ondan şey edemiyorlar.
    ... ecinni