1. 1.
    an itibarıyla olandır.
    -1 ... erectof