1. 1.
    Suphesiz ki o bay kemalin bilmediği gerçektir.
    ... templier