1. 1.
    "s" ve "a" harflerine doğru basmayı başarıp akabinde sağ elinin kaymasına mani olamayan bir bünyenin , klavye üzerinde ardışık halde bulunan "ğ-p" , "o-ı" , "l-k" harflerine sırasıyla yanlış basması üzerine gerçekleşmesi çok muhtemel olan yanlışlıklar silsilesi ...
    2 -1 ... repulsion