1. 1.
    Kemalist çomarlar neden rahatsız a pardon her zamanki haliniz
    k e m a L i s t l e r r a h a t s ı z.
    ... ehli sunnet