Advertisement

  1. 1.
    sağır kızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze üstünden atması için yapılan insanlık görevidir.
    1 ... kan tutan kasap