1. 1.
    Hem direncini hem gücünü arttırmak isteyen kişinin gerçekleştirdiği aktivite.
    ... old quiet stranger