1. 1.
    ileriye dönük güzel "pozisyon" düşünceleri olan ik çalışanının geleceğe yatırım yapmasıdır.
    ... sodomlu