1. 1.
    işin içyüzünü anlayamamak, akıl erdirememek. evet.
    ... nevilevile