1. 1.
    (bkz: nefret söylemi)
    -2 ... usualsuspects