1. 1.
    dündar ve kindar nesle göre olan muhteşem daire.
    ... erectof