1. 1.
    Sıfır hipotez tipik olarak genel veya varsayılan duruşa karşılık gelecek şekilde hipotezdir. Örneğin, "iki ölçülen olgu arasında bir bağlantı yoktur" veya "denenen tedavinin bir etkisi yoktur" sıfır hipotez olabilirler. *
    ... bayukala