1. 1.
    dünyadaki az sayıda akademisyendir.

    bir tanesi için (bkz: albert einstein)
    2 ... akacakkandamardadurmaz