1. 1.
    klasik sokak serserisi cümlesi.
    ... legendkiller