1. 0.
    (bkz: atık su bedeli)
    5 ... cokzararli