1. 1.
  akdeniz ile kızıldeniz i birbirine bağlayan çok önemli bir kanal. ilk düşünen sokullu mehmet pasa olsa da ingilizler açmıştır bu kanalı.
  4 ... hasnicktir
 2. 2.
  1956'da Mısır bu kanalı millileştirince ingiltere, Fransa ve israil'in saldırısına uğramıştır. Başta SSCB olmak üzere, ABD'ninde dahil olduğu bir çok ülke bu işgal girişimine karşı çıkınca, saldırganlar geri adım atmak zorunda kalmıştır.

  Bu olay ingilterenin orta doğu'daki etkinliğini sona erdirmiştir. Ondan boşalan yeri ABD doldurmaya başlamıştır.

  (bkz: eisenhower doktrini)
  5 ... zaknafien
 3. 3.
  1956 yılında ingiltere ve Fransa'nın israil ile ABD nin ve SSCB'nin arkasından iş çevirmesi ile büyük bir krize neden olan kanaldır.
  israil mısır'ı işgal etmiş ing. ve fr. yardımcı olmuş abd ise bakakalmıştır. SSCB nin tehditleri sonucu herkes geri adım atmıştır.
  Bu olaydan sonra ingiltere sadece falkland krizinde tek başına hareket edebilmiştir. artık her kararında abd nin fikrini almak zorundadır.
  Dönemin başbakanı adnan menderes ortadoğu paktını kurmaya çalışırken her şey topyekün dağılmıştır.

  Krizin gelişimi ve sonuçları - türkiye üzerinde etkileri, Mim kemal öke ve erol mütercimler'in düşler ve entrikalar adlı kitabında genişçe anlatılmaktadır.

  edit:SSCB'nin tehditlerinden kastım parise ve londra ya atom bombası atmaktır.
  3 ... broadcastonwax
 4. 4.
  -akdenizi kızıldeniz'e bağlayan kanalın adı nedir?
  +kanal d

  gibi esprilerin esin kaynağıdır.
  3 ... gerko
 5. 5.
  Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay suyoludur. Sina Yarımadası'nın batısındadır. 163 kilometre uzunluğunda ve en dar yerinde 300 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar.

  Dünya'nın önemli kanallarından birisi arasında yer alır.Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksiniminde bulunmuşlardır.Süveyş Kanalı'nın açılmasında Osmanlı imparatorluğu'nun da büyük önemi vardır. Mısır topraklarında bulunan ve Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştiren 161 km uzunluğunda yapay suyolu. Kanalın genişliği 70-125 m arasında değişmektedir. Derinliği 11-12 m'dir. Su kesimi 10,36 m'den fazla olan gemiler kanaldan geçemez. 1951 yılında trafiği kolaylaştırmak amacıyla el-Kantara ile el-Firdan arasında 13,5 km lik bir yan geçit açılmıştır.

  M.Ö. 2000 yılından sonra Nil deltasını Acı Göl aracılığıyla Kızıldeniz'e bağlamak için planlar yapılmış, Romalılar ve Araplar tarafından birçok projeler tasarlanmışsa da teknik açıdan karşılaşılan zorluklar ve XV. yüzyılda Ümit Burnu yolunun bulunması bu projelerin uygulanmasını engellemiştir. 1854 yılında Ferdinand Vicomte de Lesseps tarafından çizilen projeyi uygulamak amacıyla Compagnie Universelle du CanalMaritime de Suez kurulmuştur. 1861 yılında başlayan çalışmalar 1869'da tamamlandı ve aynı yıl kanal açıldı. 1869 yılında kanalın yönetimi Mısır hükümeti tarafından 99 yıllığına uluslararası bir şirkete devredildi. 1875'te ingilizler %44'üne sahip oldu. 1956 yılında Mısır hükümeti tarafından millileştirildi. ingiltere'nin Mısır'a karşı saldırıya geçmesi sonucunda kanal trafiğe kapatıldı. Günümüzde ise askeri olmayan yük gemileri kanaldan transit geçebilmektedir.

  "http://tr.wikipedia.org/w...%9F_Kanal%C4%B1"'dan alındı
  3 ... ffilibos
 6. 6.
  süveyş kanalı projesi fransız vicomte marie ferdinand de lessepse aittir. 1852 yılında projesini dönemin mısır valisi abbas paşaya iletmiş lakin olumlu cevap alamamıştır. fakat bu tarihten iki yıl sonra abbas paşa ölmüş, yerine mehmed ali paşanın oğlu said paşa geçmiştir. said paşa ferdinandın öğrencisidir. ferdinand de lesseps, mehmet ali paşanın valiliği sırasında fransanın iskenderiye elçisidir ve said paşaya fransızca derslerinin yanısıra şişmanlığa müsait olan bedenini kontrol altına almayı öğretmektedir. atletik bir yapısı olan ferdinand, paşayı zorlu egzersizlerle yormakta akabinde ise bir tabak dolusu makarna ile ödüllendirmektedir. bir tabak makarna ile pekişen dostluğun süveyş kanalının açılmasına vesile olması tarihin mütebessim yüzünün remzidir.
  ancak dönemin birbirlerine rakip güçleri * * nedeniyle projenin hayata geçişi oldukça güç olmuştur. diplomatik katakulliler neticesinde 1866 yılında kanal ancak resmi olarak açılabilmiş ve -petrol ve doğalgaz bilinmese de, boru hatları projeleri ortalığı kasıp kavurmasa da- beynelmilel ticarette yeni bir dönem başlamıştır.
  süveyş kanalı ile ilgili ilginç bir gelişme de, resmi açılıştan üç yıl sonra gerçekleştirilen açılış merasimi için, mısırda avuç dolusu paralar harcanarak bir opera binası yapılması ve ünlü besteci verdiye opera siparişi verilmesiydi. ancak verdi eski mısırı konu ettiği aida operasını ne yazık ki açılışa yetiştirememiş yerine başka bir operası sahneye konulmuştu.

  kaynak: popüler tarih dergisi
  3 ... kejman67
 7. 7.
  akdeniz ile kızıldenizi birbirine bağlar.
  3 ... unique270
 8. 8.
  tarihe intifa senedi kavramını armağan eden kanaldır.

  şöyle ki, kanalın 1869 yılında tamamlanmasının ardından mısırlılar'ı, bu kritik geçişe sahip olma isteklerinden vazgeçiremeyeceklerini anlayan ingilizler, diplomatik cinliklerini konuşturma taktiğini uygulamışlardır. "ya tamam, sizin olsun ama bakın biz de kanalın yapımında o kadar yaptık, ettik; bizim hiç mi hakkımız yok" diyerekten, kanalı işletecek şirket üzerinde hak istemişlerdir. ancak bu taleplerini kabul edilebilir kılmak için o günlerde kullanılan "hisse senedi" yerine, "intifa senedi" kavramını ortaya atmışlardır. buna göre, ingilizler söz konusu şirkette hiçbir idari hakka sahip olmayacak (genel kurulda oy kullanma, dava açma, vb.) ve sadece mali haklardan yani kar veya zarardan (ki, süveyş gibi kritik bir güzergah üzerine kurulu kanalın zarar etmesi düşünülemez bile) pay alabileceklerdi. böylece ingilizler, intifa senedinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. üzerinde bu kadar oyun dönen kanal, 1956'da cemal abdülnasır tarafından kamulaştırılacaktır.
  4 ... art vandelay
 9. 9.
  sokullu metmet paşa'nın içinde ukte kalan, açma hayalleri kurup açamadığı kanal.
  2 ... endustriyel siyah
 10. 10.
  kanalı ilk defa kullanıma açanlar bilindiği üzere ingilizler değil fransızlardır. ingilizler , bu durumdan son derece rahatsız olmuş ve kanaldan hisse sahibi olmak için fırsat kollamaya başlamışlardır. ekonomik açıdan zor durumda kalan ve hisselerini satmak zorunda kalan mısırlı'nın hisselerini aldıktan sonra kanalda söz sahibi olmuşlar ve bundan sonraki süreçte süveyş kanalı'ndan kolay kolay vazgeçmemişlerdir. her ne kadar portekizliler'in ümit burnu'nu keşfetmesiyle önceleri önemini kaybeder gibi olmuşsa da batıdan doğuya giden gemilere en kısa yolu sunduğundan daima revaçta olmuştur.ingilizleri'in I.dünya savaşı'nda osmanlı imparatorluğu'nun savaşa girmesini istememe sebeplerinden biri de süveyş kanalı'dır.(tabii ki, osmanlı'nın savaşa girerek cepheleri daha da genişletmemesi en temel sebepti) günümüzde halen değerini koruyan kanal sayesinde ortadoğu petrolünün büyük bir kısmı diğer ülkelere gönderilmek üzere çıkış yapmaktadır.
  3 ... vicissitudes