1. .
    Ahlaksız kızdır, 75 b sütyen takar. Seninkilerde ufakmış denir.
    ... reisayaginabisurumal