1. 1.
    Moroq morada mizimkinden maha mucuz mondan mithat mediyoruz len mq.
    1 ... uzay muhtari