1. 1.
    kimozin, laktaz, katalaz ve peroksidaz enzimleri yaygın olarak kullanılır. kimozin, sütün pıhtılaşmasını kolaylaştırı ve peynir oluşumunu hızlandırır. laktaz ise süt şekeri olan laktozu glukoz ve galaktoza parçalayarak süt tatlılık kazandırır. katalaz enzimi ise ozanlama için eklenen peroksitin fazlasını parçalayarak zararsız hale getirmekte efektiftir.
    2 ... mindkiller