1. 1.
    Birçok avcının katılmasıyla ve çok defa at üzerinde avı kuşatarak yapılan avlanma, sürek avı. evet.
    ... nevilevile