1. 1.
    sürekli sessizlerdeki gibi peş peşe söylenemeyen, bir kerede sadece bir kere çıkartılabilen sessiz harflerdir.

    b,c,ç,d,g,p,t harfleri buna örnektir.
    ... merveyitavla11