1. 1.
    ilginçtir.

    Mutlu insan mutluluk saçar. Olması gerekendir.
    1 -1 ... yahigewrovski