1. 1.
    türk toplumunun genelidir.

    patates çuvalı görünümlüdür.
    ... he gulum he he de gitsin