1. 1.
    Sağdan ve soldan limiti o noktadaki değerine eşit olan insanlardır.
    ... never forget what you are