1. 1.
    Sana ne yarağım şeklinde cevap veren öğrencilerdir. ister içerim ister aç kalırım isterse açlıktan ağlarım. Var ki içiyoruz amk.
    ... the president