1. 1.
    muhakkak ki siz imanı yarım ateyizler için sonraki filmde de olacak robottur.
    ... erectof