1. 1.
    -273 santigrat dereceye yakın sıcaklıklarda kuantum özellikleri sergileyen maddelerdir. süperakışkanların viskoziteleri sıfırdır. yani birbirleri aralarında herhangi bir sürtünme kuvvetine maruz kalmadan akıp giderler. kapalı bir kaptan dışarı çıkabilirler. yerçekimi kuvvetinin tersine doğru akabilirler.
    ... j mistyy