1. 1.
    canlı bomba eylemini dünya çapındaki çoğu terörist örgüt kullanır. sünnilikle doğrudan bir alakası yok ki.
    ... entente cordiale