1. 1.
    Kestirmek yahudi adetidir.

    Selam ve haham ile.
    1 ... templier