1. 1.
  çok barbarcadır. evet evet. hatta bu yüzden faydalarını yazmakla bitiremeyiz.

  --spoiler--
  erkeklerin sünnet olmasının penis kanserini önleme gibi bilinen bazı faydaları dışında, diğer bazı yararları giderek artan sıklıkta belirtilmektedir. sünnet ve çeşitli patolojik durumlar arasındaki ilişkiler aşağıda açıklanmaktadır.

  a- fimozis (prepisyumun darlığı), parafimozis (prepisyumun glansın altında bir boğum yaparak glansı boğması), balanit (glansın inflamasyonu). postit (prepisyumun inflamasyonu) gibi hastalıkları sünnet önlemektedir (6). sünnet olmamış çocuklarda, penisle ilgili bu problemlere, olanlara göre 2.5 misli fazla rastlanmaktadır (9). bir başka araştırmada da yenidoğan döneminde sünnet edilmiş çocuklar, edilmemiş olanlarla 8 yıl boyunca karşılaştırıl-mış ve sünnetli olanlarda bu problemlerin daha az olduğu tesbit edilmiştir (10).

  b- prepisyumun kesilmesi bölgenin temiz kal-masını sağlamaktadır. abd’de fakir ailelere bilhassa bu sebeple çocuklarım sünnet ettirmeleri tavsiye edilmektedir (11). fakat bu ülkede sünnet zengin, yüksek eğitim yapmış ve beyaz ırktan olanlar ara-sında daha yaygındır (12).


  c- üriner sistem enfeskiyonları ile sünnet arasındaki ilişki son yıllarda üzerinde durulan bir konudur (14). bu konuda yapılmış bir araştırmada sünnetli çocuklarda üriner enfeksiyonların daha az olduğu gösterilmiştir (15). abd’de sünnet sıklığının yukarda bahsedilen sebeplerle azalması üriner enfeksiyonları artırmıştır (5).
  sünnetsiz çocuklarda üriner enfeksiyonların sık görülmesi, prepisyumun bu enfeksiyonlara yol açan barsak bakterilerinin üremesi için uygun bir ortam sağlamasıyla açıklanmıştır (16). aynı sebep sünnet olmamış yenidoğanlarda daha sık rastlanan menenjit, bakteriemi gibi patolojik durumları da açıklayabilir (17).
  hayatın ilk 3 yılı içinde bilhassa ilk yılında olan üriner enfeksiyonlarda böbrekte nedbe dokusu geli-şebilmesi ve bunun kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilecek olması, konunun önemini artırmaktadır (18).


  d- penis kanseri çoğunlukla sünnet olmamış topluluklarda görülür. sünnet olma yaşı küçüldükçe penis kanserinin görülme sıklığı azalmaktadır. bu kanser yahudiler arasında hiç görülmezken, paraguay’da en sık görülen genitoüriner kanser olarak bildirilmiştir (19). türk tıp liiteratüründe şimdiye kadar yayınlanan penis kanserli vakaların sayışı 41′dir. bunların da 30′unu sünnetsiz gayrimüslimler teşkil etmektedir. penis kanserinin gelişme-sinde genital bölgenin kötü hijyeninin, herpes simpleks virüs tip ii, "insan paopilloma virüs tip 16 ve 18 ile olan enfeksiyonların rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (20).


  e- kadınlarda serviksin yassı hücreli kanserinin, penis kanseri ile ilgili çekici ortak özellikleri vardır. penis kanseri olan erkeklerin eşlerinde ser-viks kanseri sıklığı 3-8 misli fazladır (19). serviks kanseriyle cinsel temasla geçen hastalıklar arasında kuvvetli bir ilgi vardır. i̇nsan papilloma virüs tip 16 ve 18, herpes simpleks virüs tip 11 bu kanserin olu-şumunda suçlanmaktadır. yukarda belirtildiği gibi aynı mikroorganizmalar penis kanserinin de so-rumlusu olabilir (6, 19, 20).


  f- sünnet olmamış erkeklerin cinsel temasla geçen hastalıklara daha çok yakalandığı bildirilmiştir. bir araştırıcı grubu sünnetsiz erkeklerde bu hastalıklardan herpes genitalis ve gonorenin 2, sifilis ve kandidiazisin 5 kat fazla görüldüğünü rapor etmiştir (21).
  sünnetin belirtilen bu faydaları sonucu amerikan pediatri akademisi sünnet komitesi son rapo-runda, daha önce açıkladığı "yenidoğan dönemin-de sünnet yapmayı gerektiren kesinleşmiş tıbbî bir gerekçe yoktur" ifadesin! "yenidoğanda sünnet, potansiyel fayda ve avantajları ile riskleri ve dezavantajları olan bir işlemdir" şeklinde değiştirmiştir (6).
  sünnetin yapılmadığı durumlar:

  1- sünnet vücut ısısını koruyamayan, beslen-meye aktif katılamayan bebeklere veya hasta ço-cuklara yapılmaz.
  2- hipospadias veya bir başka ürogenital ano-malisi olanlara, bu anomaliler için düzeltici ameliyat yapılmadan önce sünnet yapılmamalıdır. çünki prepisyum bu anomalilerin düzeltilmesi sırasında kullanılabilir.
  3- kanama hastalığı olabilecek kişilere (aşırı kanaması veya ailesinde kanama hastalığı olan gibi) gerekli tetkikler yapılıp kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır (l, 6)
  --spoiler--
  3 -1 ... kasva
 2. 2.
  (bkz: bisiktrol)
  3 ... samedov
 3. 3.
  sünnet gerçekleşmediği takdir de o erkeklerin eşlerinin rahim kanseri olma ihtimali çok yüksekmiş.
  boşaltım sisteminin iyi çalışması için de bu gereklidir.
  1 ... neanderthalden
 4. 4.
  pek sevdiğim bir aktördür ancak bu söyleminden yola çıkarak, aynı zamanda penisinin derisinde biriken spermlerin kuruması sonucu tortulu penise sahip olduğunu düşündüğüm aktördür. kireç sökücüyle halledilebilir.
  ... byherald
 5. 5.
  sünnet barbarca ve aptalca. ayrıca sağlığa çok zararlı. linki okuyun : https://sunnetinzararlari...ocuk-haklarina-aykiridir/
  7 -11 ... gabriel33
 6. 6.
  Aptalcaysa yaptırma kardeşim.biz senin din ve geleneklerine sövüyormuyuz.biraz insan ol dicem ama senide zora sokmak istemiyorum.
  6 -5 ... kalahari 1
 7. 7.
  adı üstünde sünnet, yaptırma istemiyorsan. ama benim diyen ateist ürologlar bile sünnet övüyor bilgin olsun.
  5 -2 ... teistus
 8. 7.
  a göt, 'sanana milletin sikinden!' diye sorarlar adama
  4 -1 ... yagmurcu
 9. 7.
  Artık sözlükte görevi islama saldıralım diye bekleyen büyük bir trol ordusu var. Trollere söylüyorum sizi destekleyen dış mihraklara söyleyin türkiyenin %99'u müslüman.
  1 -3 ... kalashnikov47
 10. 8.
  Dr. Haydar Dümen (Seksolog) :
  “Sünnet bütünüyle olumsuz bir eylemdir. Baştan sona yanlış. Çünkü, adı ister Tanrı, ister doğa olsun, evrenin süreçleri içinde bedenimizde ne bir hücremiz fazla, ne eksiktir. Bu yüzden doğa ya da Tanrı hatalı imalat yaratmaz. "
  -3 ... gabriel33