bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  çok barbarcadır. evet evet. hatta bu yüzden faydalarını yazmakla bitiremeyiz.

  --spoiler--
  erkeklerin sünnet olmasının penis kanserini önleme gibi bilinen bazı faydaları dışında, diğer bazı yararları giderek artan sıklıkta belirtilmektedir. sünnet ve çeşitli patolojik durumlar arasındaki ilişkiler aşağıda açıklanmaktadır.

  a- fimozis (prepisyumun darlığı), parafimozis (prepisyumun glansın altında bir boğum yaparak glansı boğması), balanit (glansın inflamasyonu). postit (prepisyumun inflamasyonu) gibi hastalıkları sünnet önlemektedir (6). sünnet olmamış çocuklarda, penisle ilgili bu problemlere, olanlara göre 2.5 misli fazla rastlanmaktadır (9). bir başka araştırmada da yenidoğan döneminde sünnet edilmiş çocuklar, edilmemiş olanlarla 8 yıl boyunca karşılaştırıl-mış ve sünnetli olanlarda bu problemlerin daha az olduğu tesbit edilmiştir (10).

  b- prepisyumun kesilmesi bölgenin temiz kal-masını sağlamaktadır. abd’de fakir ailelere bilhassa bu sebeple çocuklarım sünnet ettirmeleri tavsiye edilmektedir (11). fakat bu ülkede sünnet zengin, yüksek eğitim yapmış ve beyaz ırktan olanlar ara-sında daha yaygındır (12).


  c- üriner sistem enfeskiyonları ile sünnet arasındaki ilişki son yıllarda üzerinde durulan bir konudur (14). bu konuda yapılmış bir araştırmada sünnetli çocuklarda üriner enfeksiyonların daha az olduğu gösterilmiştir (15). abd’de sünnet sıklığının yukarda bahsedilen sebeplerle azalması üriner enfeksiyonları artırmıştır (5).
  sünnetsiz çocuklarda üriner enfeksiyonların sık görülmesi, prepisyumun bu enfeksiyonlara yol açan barsak bakterilerinin üremesi için uygun bir ortam sağlamasıyla açıklanmıştır (16). aynı sebep sünnet olmamış yenidoğanlarda daha sık rastlanan menenjit, bakteriemi gibi patolojik durumları da açıklayabilir (17).
  hayatın ilk 3 yılı içinde bilhassa ilk yılında olan üriner enfeksiyonlarda böbrekte nedbe dokusu geli-şebilmesi ve bunun kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilecek olması, konunun önemini artırmaktadır (18).


  d- penis kanseri çoğunlukla sünnet olmamış topluluklarda görülür. sünnet olma yaşı küçüldükçe penis kanserinin görülme sıklığı azalmaktadır. bu kanser yahudiler arasında hiç görülmezken, paraguay’da en sık görülen genitoüriner kanser olarak bildirilmiştir (19). türk tıp liiteratüründe şimdiye kadar yayınlanan penis kanserli vakaların sayışı 41′dir. bunların da 30′unu sünnetsiz gayrimüslimler teşkil etmektedir. penis kanserinin gelişme-sinde genital bölgenin kötü hijyeninin, herpes simpleks virüs tip ii, "insan paopilloma virüs tip 16 ve 18 ile olan enfeksiyonların rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (20).


  e- kadınlarda serviksin yassı hücreli kanserinin, penis kanseri ile ilgili çekici ortak özellikleri vardır. penis kanseri olan erkeklerin eşlerinde ser-viks kanseri sıklığı 3-8 misli fazladır (19). serviks kanseriyle cinsel temasla geçen hastalıklar arasında kuvvetli bir ilgi vardır. i̇nsan papilloma virüs tip 16 ve 18, herpes simpleks virüs tip 11 bu kanserin olu-şumunda suçlanmaktadır. yukarda belirtildiği gibi aynı mikroorganizmalar penis kanserinin de so-rumlusu olabilir (6, 19, 20).


  f- sünnet olmamış erkeklerin cinsel temasla geçen hastalıklara daha çok yakalandığı bildirilmiştir. bir araştırıcı grubu sünnetsiz erkeklerde bu hastalıklardan herpes genitalis ve gonorenin 2, sifilis ve kandidiazisin 5 kat fazla görüldüğünü rapor etmiştir (21).
  sünnetin belirtilen bu faydaları sonucu amerikan pediatri akademisi sünnet komitesi son rapo-runda, daha önce açıkladığı "yenidoğan dönemin-de sünnet yapmayı gerektiren kesinleşmiş tıbbî bir gerekçe yoktur" ifadesin! "yenidoğanda sünnet, potansiyel fayda ve avantajları ile riskleri ve dezavantajları olan bir işlemdir" şeklinde değiştirmiştir (6).
  sünnetin yapılmadığı durumlar:

  1- sünnet vücut ısısını koruyamayan, beslen-meye aktif katılamayan bebeklere veya hasta ço-cuklara yapılmaz.
  2- hipospadias veya bir başka ürogenital ano-malisi olanlara, bu anomaliler için düzeltici ameliyat yapılmadan önce sünnet yapılmamalıdır. çünki prepisyum bu anomalilerin düzeltilmesi sırasında kullanılabilir.
  3- kanama hastalığı olabilecek kişilere (aşırı kanaması veya ailesinde kanama hastalığı olan gibi) gerekli tetkikler yapılıp kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır (l, 6)
  --spoiler--
  3 -1 ... kasva
 2. 2.
  (bkz: bisiktrol)
  3 ... samedov
 3. 3.
  sünnet gerçekleşmediği takdir de o erkeklerin eşlerinin rahim kanseri olma ihtimali çok yüksekmiş.
  boşaltım sisteminin iyi çalışması için de bu gereklidir.
  1 ... neanderthalden
 4. 4.
  pek sevdiğim bir aktördür ancak bu söyleminden yola çıkarak, aynı zamanda penisinin derisinde biriken spermlerin kuruması sonucu tortulu penise sahip olduğunu düşündüğüm aktördür. kireç sökücüyle halledilebilir.
  ... byherald
 5. 5.
  sünnet barbarca ve aptalca. ayrıca sağlığa çok zararlı. linki okuyun : https://sunnetinzararlari...ocuk-haklarina-aykiridir/
  7 -11 ... gabriel33
 6. 6.
  erkeklikte de azalma yapıyormuş. habarınız ola. çocuklarınıız küçücük yavruları bari artık sakatlamayın. ciddi performans ve his kaybı yaratıyormuş. erkekliğin sakatlanıyor anlıyacağın ne için saçma sapan uydurma hurafe bir adet için.
  3 -3 ... kakandoboy
 7. 7.
  Aptalcaysa yaptırma kardeşim.biz senin din ve geleneklerine sövüyormuyuz.biraz insan ol dicem ama senide zora sokmak istemiyorum.
  6 -5 ... kalahari 1
 8. 8.
  adı üstünde sünnet, yaptırma istemiyorsan. ama benim diyen ateist ürologlar bile sünnet övüyor bilgin olsun.
  5 -2 ... teistus
 9. 9.
  Hepiniz gerizekalısınız ulan hepiniz. Sırf islam'a saldıracağım diye saçma sapan verileri getiriyorsunuz.

  afrika'da "sünnet edilen" erkeklerin hiv virüsü kapma olasılığında düşüş gözlemlendi.

  bu düşüşün sünnet fiilinden zaman geçtikçe daha da etkili olmaya başlandığı görülüyor. yani sünnet üzerinden ne kadar zaman geçerse, cinsel yoldan bulaşan hastalık kapma ihtimali de o şekilde düşüyor.

  benzer sonuçlar sadece hiv'de değil, kadınlardan bulaşacak enfeksiyon riskinin de azaldığı bilgisini veriyor.

  makalenin bir sonraki aşamasında "amerika birleşik devletlerinde hiv olmamasına karşın, diğer enfeksiyonların yaygın olduğu ve buna önlem olarak erkeklerin sünnet ettirilmesi"nin olumlu etki oluşturabileceği ifade ediliyor.

  bu analizler ışığında, "birleşmiş milletler ortak programı" ve "dünya sağlık örgütü", bu virüsün yaygın olduğu ülkelerde sünnetin yaygınlaştırılması savunuculuğunu yapmaya başlıyor.

  ayrıca sünnetin yaşı ile ilgili de tartışmalar var.

  araştırmalar, yeni doğan bebeklere uygulanan sünnetin, çocukluk dönemlerinde kendilerine avantaj sağladığı ve birçok enfeksiyon çeşidinden koruduğunu gösterdiği ifade ediliyor. yaş ilerledikçe erkeklerin bunu reddettiği vurgulanıp, bebeklerde sünnet komplikasyonlarının çok nadir görüldüğü ve bunların da kolay tedavi edildiği kaynakla gösteriliyor.

  sünnet olma fiiline karşı olanların "sünnet, cinsellik konusunda erkek ve partneri olan kadına olumsuz yansır" iddiasını değerlendirip bu konuda da araştırma olduğunu ve bu iddianın yersiz olduğunu ifade ediliyor.

  son bilimsel çalışmalar ışığında sünnetin yaygınlaştığı ve insanların sünnet fiiline rağbetinin arttığı gözlemleniyor.
  sünnetin yasaklanması fikrinin olumlu sonuçlara yol açmayacağı üzerinde duruluyor.

  makalenin tam metnine ulaşmak isteyenler için kaynak link;

  https://www.ncbi.nlm.nih..../pmc/articles/PMC3684945/

  Ayrıca sünnet "dünya sağlık örgütü" tarafınca dahi önerilir;

  http://www.hurriyet.com.t...sunneti-oneriyor-21507390

  Gerizekalılar sizi. hepinizi adam edeceğim.
  4 -3 ... midfield maestro
 10. 10.
  insanoğlu yüzbinlerce yıl bu dünyada yalnayak yaşamış sünnet olmamış bu aklı evvellere göre sünnetle herkes abad olacak. siz bu kafayla yakında hayvanları da sünnet etmeye kalkarsınız. uyduruk bir yahudi adetini baştacı put etmişler her şeyleri yalan dolan kartondan hurafe.
  2 -4 ... kakandoboy