1. 1.
  Sümerlerin Altaylarda buz çağının eski karanlığın gecelerin bezginliği ile güneşin ışığını Tanrının tezahürü kabul ederek ve Tanrının gökte var olduğuna inanarak bir inanç geliştirdiler. Buna Giganu(Göktanrı) adını verdiler. Daha sonra geceleri güneşin ışıklarını yansıtan ayı 2. Tanrı olarak gördüler ve dişi inanç kavramı olarak Toprak Ana ile özdeşleştirdiler. işte tüm dil ve dillerin çıkmasının kaynağı güneş olmuştur. Daha sonra bir Sümer Türkü olan Hz. ibrahim(er-baim) Tanrının ne güneş, ne ay ne de başka bir cisim olmadığa inanarak Semavi Dinlerin doğmasına sebep olmuştur. Bunu iyi bilen Atatürk devrin en büyük projesi olan; Güneş Dil Teorisini; hazırlatmış, desteklemiş ve inanmıştır. Güneş Dil Teorisi Tüm dillerin Türkçeden geldiğini ispatlayan bilimsel çalışmadır.
  Sümerlerde 8 yıldız inancı olması Türklüğünün diğer bir kanıtıdır. 8 yıldız ( Göktanrı, Oğuz kağan, ve 6 oğlunu simgeler) sadece Sümerlerde değil Hititlerde, Asurlarda, Akadlarda ve Maya ve Aztek uygarlıklarında görülmektedir. Ayrıca hükümdarın Tanrı tarafından tahta çıkarılması inancı (kut anlayışı) Sümerlerde de olması bir tesadüf değildir.
  Sümerlerle bir benzerliğimizde Edebiyat alanındadır. Sümerlerin Gılgamış Destanı ile Dede Korkut destanları birbirine benzemektedirler. 2 destanda 12 parçadan meydana gelmekte, kahramanların başına ne gelirde uykudan gelmesi, Sümerlerde Guti kralı inkuşi ile Dede Korkut'taki Enkuşun isim benzerliği bir tesadüf değildir. Zaten Orhun abidelerindeki Edebi Dil Türk Dilinin çok eskiye dayandığını göstermektedir.
  kaynak : internet olmakla birlikte güneş dil teorisine dayanan bir teoridir.
  7 -2 ... meydanbenim
 2. 2.
  dunya turk zaten. *
  6 -5 ... demokles
 3. 3.
  doğru önermedir. sümerler bir ön türk kavmidir. sümerlere ait heykel ve resimler incelendiğinde hafif göz çekikliği görülür. oysa sümerlere komşu olan sami ve aryani kavimlerde bu özellik yoktur.
  ayrıca sümerle ait fosiller ve heykelcikler ölçüldüklerinde kafataslarının brekisefal oldukları tespit edilmiştir. kuzey ve güney komşuları olan araplar ve farsların ise kafataslarının uzunbaş yani dolikosefal oldukları tespit görülmüştür.
  konuştukları dil de bugün konuşulan türkceyle büyük benzerlikler gösterir. örneğin Tengri kelimesinin kökeni 'dengir' sümercedir ve mutluluk anlamına gelmektedir.
  5 -1 ... migfer
 4. 4.
  orta asya kökenli olmaları, öz türkçe ile benzer olan kelimeleri, sahip oldukları destanlar...vs. göz önüne alındığında, başta pennsylvania üniversitesi olmak üzere birçok uzman profesör ve araştırmacının ortak düşüncesidir. atatürk zamanında da bu durum bilinmekteydi ve "sümerbank"ın ismi de bu kültür medeniyetçiliğinden ileri gelmektedir.

  şimdi "türk kökenli" diyince, "türk" kelimesine gıcık olan arkadaşlar hemen itiraz edecektir. isterseniz, coğrafi olarak "sümerler zamanında orta asya'dan ortadoğu'ya göç etmişlerdir" diyelim. aynı kapıya çıkıyor zaten.
  5 ... sonkuzu
 5. 5.
  demek ki bu andolu topraklarına bir kaç kez gelip gitmişiz.
  ... pilotmont
 6. 6.
  sümer türkçesi ile türkiye türkçesi arasındaki benzerlikler:
  sümer türkçesi türkiye türkçesi
  sümerce -karaçay türkçesi- türkiye türkçesi
  az- az -az
  baba- ata -baba (ata)
  gaba -gabara -yünlü yelek
  daim -dayım doyum,- doyma
  me -men- ben
  mu bu- ol bu- o
  ne -ne -ne
  ru -ur- vur
  er- er er- asker
  tu- tuv- doğ-
  tud- tuvdu- doğdu
  ed -öt- geç
  çar- çarh- çark
  guruvaş -karavaş -kadın köle
  uş- üç- üç
  üd -ot od- ateş
  uzuk -uzun- uzun
  tuş tüş- düş-, aşağı inmek
  eşik -eşik eşik-,kapı
  aur -avur- ağır
  jau -jav/cav- yağ
  jen- jer/cer- yer
  egeç -egeç -kızkardeş
  or -or orak- çalmak
  kal -kal- kal-
  kız -kız -kız
  kuş- kuş -kuş
  uat uvat- ufala-, kır-
  jarık -jarık/carık aydınlık, ışık
  jaz -jaz/caz- yaz-
  jün -jün/cün- yün
  jol -jol/col- yol
  3 ... ceasar
 7. 7.
  saçma sapan bir savdır. güneş dil teorisi saçmalığının ürünüdür. 1930'larda hitler'in almanların kökenini tibet'te aradığı, ultra ulusalcılığın revaçta olduğu bir dönemde uydurulmuştur. bugün uydurma oldupu bariz ortaya çıkmıştır.
  4 -7 ... kutt
 8. 8.
  dil benzerliği kanıtlanmıştır. tabletler falan. buna bile ırkçılık demek anlamsızdır. olsa ne olur, olmasa ne olur. sadece tarihi bir olayla ilgili fikir yürütülmektedir.
  2 ... pilotmont
 9. 9.
  (bkz: kenger/#21611815)
  3 ... protest sanayici
 10. 10.
  Bende türk olduklarına inanmak istiyordum ama degiller,sümerler yazıyı icat etmişken, göktürklerin ilk yazısı 7.yüzyılda ortaya cıkmış. Yani sümerlerle akrabaysak biraz önce edebiyatsal yapıtlarımız ortaya cıkmış olması gerekmiyor mu, yani mantıksal olarak pek olası gôzükmüyor.
  1 -3 ... hercool