1. 1.
    dökülenin icindeki tuz oranından dolayı erimesi muhtemel olaydir.
    4 ... erectof