1. 1.
    içindeki minik toz partiküllerinin sahip olduğu kaloridir. mukus ta var tabii.
    2 ... erectof