1. 1.
    ertuğrulun kendinden 3. şahıs olarak bahsetmesi durumu.

    Kesinlikle ben merkezci ve narsist olmayan sıradan bir durum.
    ... betonayakkabi