1. 1.
    askerliğe başlangıç tarihinin devre arkadaşlarınkinden sonra olması. yani askerliğe geç başlayıp geç bitirmek demek. tertipler teskere alıp garnizon hudutlarını terk ederlerken onlara el sallamak gibi üzücü bir durumu yaşama nedeni.
    ... judas
  2. 2.
    birliğe teslim olma tarihinin geç olması durumu. benim gözlemlediğim kadarıyle sülüsü bozuk olanlar diğerleri daha önce kaynaştığı için besleme gibi, üvey evlat gibi kalıyorlardı. herkes ranzalara yerleşir, dolapların güzelleri kapılmıştır. son gelenler ne çıkarsa bahtına modunda yerleşirler.
    ... kayrahan