1. 1.
  Sabit olma, ispat edilme...
  #5849207 :)
 2. 2.
  Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.
  #8519446 :)
 3. 3.
  Cumartesiler. Cumartesi günleri.
  #8519461 :)