bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  iki veya daha çok kişi, kurum ya da kuruluşun birbirleriyle yaptığı, içinde karşılıklı maddelerin olduğu ve bu maddelere uyulması gerekildiği yazılı anlaşma. (bkz: cümleyi toparlayamamak)
  1 ... redwinemania
 2. 2.
  (bkz: kontrato)
  ... pilotmont
 3. 3.
  iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.
  ... lilith
 4. 4.
  akit'tir.
  ... gezenadam
 5. 5.
  bağıt, akit, mukavele, kontrat anlamlarına gelen kelime.
  ... spratt
 6. 6.
  bir hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerin karşılıklı ve birbirine uygun biçimde açıklanmasıdır.

  a) tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler : kefalet, bağış, vekalet.
  b) iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler : satım, kira vb.
  c) eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler : karz, ariyet, vedia, vekalet.

  bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun suretle yapılmış olan iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır. bu irade açıklamalarından zaman bakımından önce yapılana icap, sonra yapılana ise kabul denir.
  5 ... beklemenin boylesi
 7. 7.
  imzalandığı anda kişiyi bir olaya, hizmete, projeye bağlayan ciddiyet unsuru.

  hele işin içinde para varsa aha sıçtın. *
  9 -1 ... system error
 8. 8.
  uyulması gereken kurallar bütünü. 7den 77ye değil 3ten 103e her bireyle yapılabilir. 3 yaşındaki bir bebeyle yaptığınız sözleşme töreni komik olabilir. onun sözleşmeye uyup uymadığı da merak konusudur.
  1 ... sudoku
 9. 9.
  gizli - açık tuzaklarla dolu iş akti.
  siz en iyisi okumadan imzalamayın.
  sözleşme
  1 ... nuts wolve