1. 1.
    kütüğü büyük ihtimal i ile başyayan bir şehre kayıtlı olan oğlandır.
    -1 ... afrasiyap