1. 1.
    uludağ sözlük içerisinden bağyan kişiler ile muhabbet kurma eylemidir. *

    ya da sözlükten karı kaldırıldığı için #direnkarı şeklinde destek verilendir.
    -2 ... fearful