1. 1.
    sözlükteki rte kulları
    3 -1 ... we did it