bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Soru 1) 2:25 - Ali imran suresi 7. ayette, muhkem (kesin anlamlı) ve müteşabih (benzer anlamlı) ayetler anlatılır. Müteşabihin anlatıldığı bu ayet de, "müteşabih" yani birden çok şekilde anlaşılacak şekilde indirilmiştir.

  "Müteşabih'in anlamını sadece Allah mı bilir; yoksa Allah ile beraber ilimde derinleşmiş olanlar da bilebilir" mi? Ayet, her iki şekilde de anlaşılabilecek şekildedir. Şüphesiz bu anlamlardan biri doğrudur ve hangi anlamın doğru olduğunu Kuran bütünlüğü ile anlayabiliriz.

  Bu, Kuran'ı anlamak için Rasul'ün açıklamasına gerek olduğunu savunanların cevap veremedikleri bir sorudur. Çünkü rivayet kitaplarında, bu ayetin nasıl anlaşılacağına dair Rasul'e ait bir hadis yoktur!

  Soru 2) 7:57 - Bakara suresi 106. ayet, en çok istismar edilen ayetlerden biridir. "Daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir AYETiN hükmünü kaldırmaz veya unutturmayız" ayeti ile, din adamları Kuran'da anlamadıkları veya işlerine gelmeyen pek çok hükmün neshedildiğini/hükmünün iptal olduğunu savunmuşlardır.

  Aslında, Kuran'da AYET kelimesi tekil formu ile hiç bir yerde Kuran ayeti anlamında kullanılmaz. Kuran'da AYET kelimesi, tekil formu ile, sadece delil, işaret, mucize anlamlarında kullanılır.

  Bununla beraber, Bakara 106'da geçen AYET kelimesinin Kuran ayeti mi; yoksa delil, işaret, mucize anlamında mı kullanıldığını anlamak isteyen ve "Kuran'ı Rasul açıklar" diyen kişilerin ciddi bir sorunu vardır. Bakara 106'da geçen AYET kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına dair Rasul'e ait olduğu iddia edilen bir hadis yoktur!

  Soru 3) 12:30 - 40. sure ile 46. sure arasında bulunan 7 surenin ilk ayetleri HA-mim hurufu mukattalarından oluşur. Yine, Kuran'ı açıkladığı söylenen ve Allah Rasul'üne ait olduğu iddia edilen hadislerde, HA-MiM harflerine dair hiç bir açıklama yoktur!

  Sorular şu videodan alıntıdır;
  https://youtu.be/q94zh8MbMiw

  Bu soruların hadislerden cevabını bekliyorum.
  ... ebu zer