1. 1.
    Yırtık dondan çıkar gibi her yerden çıkan bir sik kırığı var odur.
    1 ... uludag trollu