1. 1.
  ilk başlarda sözlükteki tek gizli örgüt olduğunu düşündüğüm masonların üzerine gittikçe bir bir ortaya çıkan her biri diğerinden daha güçlü daha diabolik gizli örgütlenmelerdir.

  sözlükteki huzur ortamını bozan, kirli emelleri için kardeşi kardeşe düşürüp; sagcı-solcu, laik-dinci, fenerli-galatasaraylı, genç-yaşlı gibi "yapay" tartışmalar başlatan işte bu gruplardır. zaten bu grupların hepsi böl parçala yönet stratejisi ile hareket ederler.

  araştırmalarım devam etmekle birlikte şimdiye kadar fark edebildiklerim şunlardır :

  farmasonlar:
  araştırmalarıma göre sözlükteki en kalabalık grup olup en alt kademeden en üst kademeye kadar üyeye sahiptirler.
  hür ve kabul edilmiş masonlar uludag sözlük locası çatısı altında faliyet gösteren bir çok küçük locadan oluşan bu örgütlenme iskoç ritine uymaktadır.
  bu loca da diğer sözlüklerdeki localar gibi bir süpermason locasına bağlıdır ancak bu çatıya halen ulaşamamış bulunuyorum.
  son zamanlarda kulağıma gelen haberlere göre içerisinde bazı anlaşmazlıklar yaşanmış hatta bölünmenin eşiğine gelmişlerdir.

  (bkz: sozlukteki masonik orgutlenme)

  tapınakçılar:
  tam olarak çözemediğim karmaşık bir örgütlenmeleri olan, yüksek kademelerde üyelere sahip, elitist bir gruptur.
  hepsinin tek bir yere mi bağlı olduğunu anlayamadığım, çeşitli şövalyelerin takipçileridirler.
  sahip oldukları bu gizliliği "illuzyon" adını verdikleri bir stratejiye borçludurlar.

  (bkz: sozlukteki tapinakci yazarlar)

  tarikat ayağı:
  bunları iki sınıfa ayırabiliriz;

  I-) anadolu kökenliler:
  genel olarak kendilerini dine vermiş, nefsini yenmiş, dünya ile alıp veremediği bir şey olmayan insanlardır. kimseye bir zararları dokunmaz.

  II-) istanbul kökenliler:
  bunlar görünüşte bektaşidirler. oysa ki gerçekte bektash temple'a bağlı ve emirleri dışarıdan alan bir gruptur. buradaki araştırmalarımın hiçbir sonuç vermemesi üzerine bu grubun ardındaki gerçeği bulmayı amerika gezime bırakıyorum.

  (bkz: sözlükteki tarikat parmağı)

  cthulhu muritleri:
  şimdiye kadar sözlükte karşılaştığım en karanlık gruptur. büyük çogunluğu "dagon tarikati" etrafında örgütlenmişdir.
  cthulhu'yu uykusundan uyandırmak için ayinler düzenler ve yüce eskiler'e taparlar.
  necronomicon'un kayıp sayfalarını ele geçirdikleri rivayeti diger sözlüklerdeki müritlerin bile kulagına gitmiştir.
  bir zamanlar yapılarını daha iyi anlayabilmek için bu tarikata yakınlaşmıştım ancak tekris törenimde gördüklerimden sonra bu grup ile bütün iletişimimi kesip başka bir şehre taşındım.

  (bkz: sözlükteki cthulhu müritleri)

  vampir klanları:
  her yerde izlerine rastlamama rağmen bir türlü ulaşamadığım gruplardan biri de bu klanlardır.
  üyeleri sadece gündüzleri entry girer ve tarihe meraklı olurlar.

  (bkz: sözlükteki vampir klanları)

  wiccanlar:
  sözlükteki cadı furyasının ardındaki nedendir. sözlüğü kontrol etmek, dünyayı ele geçirmek gibi planları yoktur bu yüzden çok gizli değillerdir. çogunluğu solitary eclectic wiccan olsa da sözlükte birkaç coven de bulunmaktadır.
  büyü ile olan ilişkileri dışında korkulmaması gereken bir gruptur ancak içlerinde kırmızı ve kara büyü ögretilerine vakıf kişiler bulunduğunu da unutmamak gerekir.

  (bkz: sözlükteki wiccanlar)

  misyonerler:
  sözlükte, hiçte azımsanmayacak sayıda bulunan, çeşitli dinlere mensup yazarlardır.
  sözlükte bulunma nedenleri kendi dinlerinin propagandasını yapmak ve taraftar toplamaktır. herkese şukela dagıtıp, motive edici mesajlar atarak yakınlaşmaya çalışırlar.
  ezoterik bir grup olmamalarına rağmen sözlüğün birliği açısından büyük tehlike arz ederler.

  (bkz: sözlükteki misyoner faaliyetler)

  sabetaycılar:
  başlı başına bir örgüt olmasa da burada saydığım her grupta üyesi bulunan ve üst kademelerde hep adlarına rastladığım, sözlükteki nepotizmin asıl nedeni olan insanlardır.

  (bkz: sozlukteki sabetayist kadrolasma)

  yüzeyseller:
  buradaki örgütlerin sempatizanı olan veyahut sadece çıkar ilişkisi içinde bulunan kişilerdir. herhangi bir örgütlenme içinde olmayıp grupların, emellerini gerçekleştirmek için kullandıkları piyonlardan ibaretlerdir.
  zaman zaman gruplar arasındaki iktidar mücadelesinde de kullanılırlar.
  bakınız yazarları, dediğim başlık kalıpçıları, anket lan bu ayarcıları gibi çeşitleri vardır. genelde hanımları ile birlikte çalıştıkları bilinmektedir.
  bütün örgütlerin ortak amaçlarından biri olan ironiden anlamayan bir nesil yetiştirilmesi için de yine bu kişiler görevlendirilmiştir.
  57 -3 ... halit ayarcı
 2. 2.
  gerçek bir akademik çalışma örneği başlık. uzun süre okuma, ve takip sonunda yapılan site survey (yurakıda verilen bkz. başlıkları) sonucu ispatlı delilli mükemmel bir araştırma olmuş. eldiven emanetçisi hemşirelerden bahsedilmemesi hafif bir burukluk yarattıysa da, "kadınlar doğuştan inisiyedir" aldatmacasıyla avunuyoruz. *
  3 -1 ... caty blake
 3. 3.
  (bkz: kutsal ittifak yazarları/@blindguardian) *
  ... blindguardian
 4. 4.
  (bkz: efendi)
  ayrıca halit ayarcı nın soner yalçın, kendimin sabetayist, zibende nin de solcu olmasından şüpheleniyorum...
  3 -1 ... suzergecer
 5. 5.
  (bkz: allah)
  (bkz: akıl)
  (bkz: fikir)
  (bkz: ihsan)
  1 -5 ... no leaf clover
 6. 6.
  (bkz: mason osman)
  -1 ... no leaf clover
 7. 7.
  (bkz: te$hir edildik osman kac)
  2 -1 ... antistar
 8. 8.
  insan toplumsal bir varlıktır...sözü düstur alınırsa böyle geniş bir ovada örgütlenmeden yaşanmaz savını akla getiren örgütlenmeler. sürüden ayrılanı kurt kapar mazallah, alfa geni baskın arkadaşlardan çok var bu dağlarda.
  2 -1 ... karpuzkabugu
 9. 9.
  analitikler:
  adlarından itibaren tatmin amaçlı oluşan bir örgütlenmedir. dalga geçmek için, sazan avı yapmak için çalışırlar. tapındıkları şey fantazya tanrısı ile onun bir numaralı maşası olan fetih beydir. sahip oldukları fikirleri fetih beyin çeşitli organlarından alırlar, biraz değiştirip renklendirip yayınlarlar. kendilerini zorlamayı da seven bu örgütün ibadetleri değişkendir. hiyerarşik olarak tanımasalar da misyonerler ile ilişki içine sık sık girerler. adları da google analytics'den esinlenerek belirlenmiş olmalıdır. tuhaf senkronizasyon mekanizmaları vardır. bir değildirler, çok da değildirler. varlıkla yokluk arasındadırlar. arada kafalarını çıkartırlar.
  2 -2 ... bl
 10. 10.
  şerefsizler: bunlar sadece sözlüğün değil güncel hayatında tiksinilesi insanlarıdır. tutar tek tarafları yoktur. okey de taş çalarlar, ortada 3-5 kuruş gördümü hemen :
  "kankaaaaaa indiragandi" esprisiyle sakallarını sıvazlarlar. böyle adamlardır bunlar hergün karşımıza bunlaran 3-4 tane çıkmaktadır, sözlükte neden olmasındır.
  2 -2 ... vanity