1. 1.
    sözlüklerin kurulduğu tarihten beri var olan bir mittir.

    bu mite inanan bazı yazarlar hala mevcut.
    1 ... modern zaman filozofu