1. 1.
    sıkıldığım zaman girdiğim çaylaklar sözlüğü olmasından çöp üzeri çöptür.
    ... ucamayan ucak