1. 1.
    entelektüel kişiliğiyle herkesi kendine hayran bırakan kişidir.
    boş zamanlarında atom parçalar.
    ... entente cordiale