1. 1.
  Yahudi oğlunu yükseğe çıkarmış:
  - Atla oğlum tutacağım.
  Çocuk atlamış.Yahudi tutmamış.
  Yahudi:
  - Babana bile güvenme!
  Not:bu Yahudi'nin tavsiyesi benim değil.
  4 ... deli hasim
 2. 3.
  Modlar bizim babamızdır.
  4 ... bik bik