1. 0.
    onun adı da hislibiriymiş.
    1 -4 ... hislibiri