1. 1.
    yediğin içtiğin senin olsun, bize mesaj kutularında dönen devranları anlatsan ya gören arkadaş!
    ... monk of monkmountain