1. 1.
    an itibariyle yaptığım çağrıdır. isa mesih rabbimizdir. ona iman etmeyenlere kurtuluş yok. incil, insanlığa gönderilen son kitaptır. kurtuluşa giden yol incilde yazıyor.

    anadolu hıristiyanlığın kutsal toprağıdır. ayasofya kutsalımızdır. bırakın makarayı da özünüze dönün anadolunun evlatları. gelin ayasofya'yı açalım, tepesine kutsal haçı dikelim. bitsin bu hasret 1453'ten beri.
    2 -7 ... berkecan99